Проектиране

Ние извършваме идейни проекти за оформление, които се изработват от ландшафтен архитект във фирмата.